Giới thiệu

Giới thiệu

Cảng Hải Phòng

Từ 1874

Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo

Cảng Hải Phòng là cảng có lưu lượng hàng hóa thông qua lớn nhất ở phía Bắc Việt Nam, có hệ thống thiết bị hiện đại và cơ sở hạ tầng đầy đủ, an toàn, phù hợp với phương thức vận tải, thương mại quốc tế.

Cảng Hải Phòng có 05 Chi nhánh, đơn vị:

  • Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ
  • Chi nhánh Cảng Tân Vũ
  • Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
  • Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y Tế Cảng Hải Phòng
  • Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật Nghiệp vụ Cảng Hải Phòng
Hai Phong Port

Cơ sở hạ tầng

Cảng Hải Phòng là cảng có lưu lượng hàng thông qua lớn nhất ở phía bắc Việt Nam có hệ thống thiết bị hiện đại và cơ sở hạ tầng đầy đủ an toàn, phù hợp với các phương thức vận tải, thương mại quốc tế.
Cảng Hải Phòng là cảng có lưu lượng hàng thông qua lớn nhất ở phía bắc Việt Nam

Lịch sử phát triển

Ban lãnh đạo

Sơ đồ tổ chức

Vị trí địa lý

Thuận lợi vận tải, thương mại quốc tế

Cảng Hải Phòng là cảng có lưu lượng hàng hóa thông qua lớn nhất ở phía Bắc Việt Nam, có hệ thống thiết bị hiện đại và cơ sở hạ tầng đầy đủ, an toàn, phù hợp với phương thức vận tải, thương mại quốc tế.

Hai Phong Port location