Thư mời quan tâm

Thư mời quan tâm

Thư mời quan tâm cung cấp vật tư, dịch vụ tư vấn và phi tư vấn
20/12/2022

Thư mời quan tâm cung cấp vật tư, dịch vụ tư vấn và phi tư vấn

Thư mời quan tâm cung cấp hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin
08/12/2022

Thư mời quan tâm cung cấp hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin

Th­ư mời quan tâm về việc cung cấp dịch vụ văn phòng
02/12/2022

Th­ư mời quan tâm về việc cung cấp dịch vụ văn phòng

Thư mời quan tâm cung cấp vật tư và dịch vụ của Cảng Hải Phòng
07/12/2021

Thư mời quan tâm cung cấp vật tư và dịch vụ của Cảng Hải Phòng

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) xin gửi tới Quý Công ty thư mời quan tâm: Thư mời quan tâm cung cấp vật tư, dịch vụ tư vấn và phi tư vấn, Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ văn phòng.
Thư mời quan tâm kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Nhà ăn ca Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng
23/02/2017

Thư mời quan tâm kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Nhà ăn ca Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng

Kính gửi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống