Thư mời quan tâm

Thư mời quan tâm

Thư mời chào giá sửa chữa định kỳ tàu lai kéo
11/04/2024

Thư mời chào giá sửa chữa định kỳ tàu lai kéo

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng mời các đơn vị quan tâm tham gia chào giá sửa chữa định kỳ các tàu HC43, HC44, HC45 theo quy định của cơ quan đăng kiểm./.
Thư mời quan tâm cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn và phi tư vấn
13/11/2023

Thư mời quan tâm cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn và phi tư vấn

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng!Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Cảng Hải Phòng luôn tìm kiếm bổ sung mới các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn và phi tư vấn để kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Chi tiết theo từng lĩnh vực như sau:
Thư mời quan tâm cung cấp vật tư, dịch vụ tư vấn và phi tư vấn
20/12/2022

Thư mời quan tâm cung cấp vật tư, dịch vụ tư vấn và phi tư vấn

Thư mời quan tâm cung cấp hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin
08/12/2022

Thư mời quan tâm cung cấp hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin

Th­ư mời quan tâm về việc cung cấp dịch vụ văn phòng
02/12/2022

Th­ư mời quan tâm về việc cung cấp dịch vụ văn phòng

Thư mời quan tâm cung cấp vật tư và dịch vụ của Cảng Hải Phòng
07/12/2021

Thư mời quan tâm cung cấp vật tư và dịch vụ của Cảng Hải Phòng

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) xin gửi tới Quý Công ty thư mời quan tâm: Thư mời quan tâm cung cấp vật tư, dịch vụ tư vấn và phi tư vấn, Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ văn phòng.
Xem thêm