Tên tài liệu Xem online Tải về
Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên lập trình phần mềm (Số 6170/TB-CHP ngày 17/10/2016) (17/10/2016)
Cảng Hải Phòng triển khai thử nghiệm kiểm soát tải trọng container quốc tế theo công ước SOLAR từ 20/6 - 30/6/2016 (30/06/2016)
Thông báo về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2016 (10/05/2016)
Thông báo về việc chuyển đổi mô hình một số Chi nhánh của Cảng Hải Phòng thành Công ty TNHH MTV (22/02/2016)
Thông báo về việc phân cấp cho các chi nhánh từ tháng 01 năm 2016 (16/12/2015)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ (24/09/2015)
Bản cáo bạch niêm yết chứng khoán Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (08/08/2015)
Chấp thuận kết quả kiểm định xác định giới hạn tàu có trọng tải lớn ra vào các bến cảng thuộc Chi nhánh Cảng Tân Vũ (08/04/2015)
Quyết định V/v ban hành Quy định trình tự kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện vận tải đường bộ tại Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng (26/09/2014)
Bản cam kết ngày 15/09/2014 (15/09/2014)
Đơn đăng ký thỏa thuận mua tiếp cổ phần Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng (14/05/2014)
Giới thiệu tài liệu đề án 4061 chống tham nhũng của Bộ tư pháp (14/10/2011)