Đơn vị thành viên

Đơn vị thành viên

Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ

Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ

Địa chỉ: Số 5 Đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Điện thoại / Fax: 0225.3765784 / 0225.3262892
Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Địa chỉ: Khu Kinh tế Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam  Điện thoại/Fax: 0225.3262608/ 0225.3262604
Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

Địa chỉ: Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam - Điện thoại / Fax: 0225.3747095
Giới thiệu Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y Tế Cảng Hải Phòng

Giới thiệu Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y Tế Cảng Hải Phòng

Địa chỉ: Số 23 Đường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Điện thoại: 0225.3921312 / Fax: 0225.3921312
Giới thiệu Công ty TNHH một thành viên Đào tạo KTNV Cảng Hải Phòng

Giới thiệu Công ty TNHH một thành viên Đào tạo KTNV Cảng Hải Phòng

Địa chỉ: Số 5 Đường Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng,Việt Nam. Điện thoại: 0225.3747913 / Fax: 0225.3747913