Đơn vị thành viên

Đơn vị thành viên

Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ

Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ

Địa chỉ: Số 5 Đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Điện thoại / Fax: 0225.3765784 / 0225.3262892
Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Địa chỉ: Khu Kinh tế Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam  Điện thoại/Fax: 0225.3262608/ 0225.3262604
Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

Địa chỉ: Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam - Điện thoại / Fax: 0225.3747095
Công ty TNHH MTV Trung tâm Y Tế Cảng Hải Phòng

Công ty TNHH MTV Trung tâm Y Tế Cảng Hải Phòng

Địa chỉ: Số 23 Đường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Điện thoại: 0225.3921312 / Fax: 0225.3921312
Công ty TNHH MTV Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng

Công ty TNHH MTV Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng

Địa chỉ: Số 5 Đường Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng,Việt Nam. Điện thoại: 0225.3747913 / Fax: 0225.3747913