Đơn vị thành viên
Đơn vị thành viên

Chi nhánh Cảng Tân Vũ


1. Tên giao dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG – CHI NHÁNH CẢNG TÂN VŨ

- Địa chỉ: Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại / Fax: 0225.3262608/ 0225.3262604

2. Vị trí địa lý3. Sơ đồ tổng thể

  

4. Cơ sở vật chất

 

5. Thông tin Ban lãnh đạo

 

STT Họ Tên/Đơn Vị Điện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1

Lê Minh Hải

Giám đốc

Điện thoại: 0225.3262606

Email: hailm@haiphongport.com.vn

2

Nguyễn Mạnh Du

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3262959

Email: dunm@haiphongport.com.vn

3

Nguyễn Văn Dũng

Phó giám đốc

Điện thoại: 0225.3262601

Email: dungnv@haiphongport.com.vn

 
6. Thông tin liên hệ

STTHọ Tên/Đơn VịĐiện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1

Ban Kinh doanh tiếp thị

Điện thoại/Fax: 0225.3614463

2

Bộ phận thủ tục - Ban Kinh doanh tiếp thị

Điện thoại/Fax: 00225.3629055

Email: billing.tv@haiphongport.com.vn

3

Trung tâm Điều hành sản xuất

Điện thoại/Fax: 0225.3614462/0225.3614359

Email: ops.tv@haiphongport.com.vn; trucban.tv@haiphongport.com.vn

4

Đội Giao nhận tổng hợp

Điện thoại/Fax: 0225.3262602

 Email: cy.tv@haiphongport.com.vn


7. Một số hình ảnh của Chi nhánh

Xem thêm