Năng lực

Năng lực

Kho bãi

Kho bãi

Hệ thống kho bãi Cảng Hải Phòng xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng cao, được chia theo từng khu vực chuyên dùng phù hợp với điều kiện bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển từng loại hàng hóa.
Xem thêm
Cầu tàu

Cầu tàu

Các khu vực của Cảng Hải Phòng được phân bố theo lợi thế về cơ sở hạ tầng, giao thông, đường sắt - đường bộ - đường thủy và được lắp đặt các thiết bị xếp dỡ phù hợp với từng loại hàng hóa, đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu vận chuyển bằng nhiều phương tiện.
Xem thêm
Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Thực hiện quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Công ty bao gồm: Hệ thống hạ tầng mạng, hệ thống phần mềm, hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin...
Xem thêm