Liên hệ

Liên hệ

Danh bạ điện thoại

STTHọ Tên/Đơn VịĐiện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1Phòng Kinh doanhĐiện thoại/Fax: 0225.3859456 - 0225.3551337 
2Phòng Tài chính Kế toánĐiện thoại: 0225.3859902
3Phòng Tổ chức Tiền lươngĐiện thoại: 0225.3551765
4Phòng Kỹ thuậtĐiện thoại: 0225.3859849
5Phòng Kế hoạch Pháp chếĐiện thoại: 0225.3550835
6Văn phòng công tyĐiện thoại: 0225.3859967
7Trung tâm công nghệ thông tin Điện thoại:
- Khu vực văn phòng Công ty   : 0225.3827483/ 0915227120
- Khu vực Cảng Tân Vũ            : 0225.3262957/ 0911946877 - VHF (kênh 2)
- Khu vực Cảng Chùa Vẽ          : 0225.3629172/ 0911120277

1. Thông tin ban lãnh đạo

STT Họ Tên/Đơn Vị Điện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1

Nguyễn Bách Khoa

Giám đốc

Điện thoại/Fax: 0225.3827102
Email: khoanb@haiphongport.com.vn
2

Hà Văn Quảng

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3765224
Email: quanghv@haiphongport.com.vn
3

Cao Tiến Tùng

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3765784
Email: tungct@haiphongport.com.vn

 

2. Thông tin Bộ phận sản xuất

STTHọ Tên/Đơn VịĐiện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1

Tổ Văn phòng - Ban KDTT

Điện thoại: 0225.3629358

Email: tocuoc.cv@haiphongport.com.vn

2

Tổ Thủ tục - tính cước - Ban KDTT

Điện thoại: 0225.3765612

Email: eir.cv@haiphongport.com.vn

3

Trung tâm Điều hành sản xuất

Điện thoại/Fax: 0225.3765784/0225.3262892

Email: ops.cv@haiphongport.com.vn

Hotline: 0943.009386

4

Đội Giao nhận tổng hợp

Điện thoại: 0225.3827101

Email: cy.cv@haiphongport.com.vn

1. Thông tin ban lãnh đạo

STT Họ Tên/Đơn Vị Điện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1

Lê Minh Hải

Giám đốc

Điện thoại: 0225.3262606

Email: hailm@haiphongport.com.vn

2

Nguyễn Mạnh Du

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3262959

Email: dunm@haiphongport.com.vn

3

Nguyễn Văn Dũng

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3262601

Email: dungnv@haiphongport.com.vn

4

Phạm Văn Ngần

Phó giám đốc

Email: nganpv@haiphongport.com.vn

 

2. Thông tin Bộ phận sản xuất

STT Họ Tên/Đơn Vị Điện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1 Ban Kinh doanh Tiếp thị
Điện thoại/Fax: 0225.3614463
2 Bộ phận thủ tục - Ban Kinh doanh Tiếp thị

Điện thoại: 0225.3629055

Email: billing.tv@haiphongport.com.vn

3 Trung tâm Điều hành sản xuất

Điện thoại/Fax: 0225.3614462/0225.3614359

Email: ops.tv@haiphongport.com.vn; trucban.tv@haiphongport.com.vn

4 Đội Giao nhận tổng hợp

Điện thoại: 0225.3262602

Email: cy.tv@haiphongport.com.vn

1. Thông tin ban lãnh đạo

STT Họ Tên/Đơn Vị Điện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1

Trần Lưu Phương

Giám đốc

Điện thoại / Fax:  0225.3747095

Email: phuongtl@haiphongport.com.vntranluuphuonghd@gmail.com

2

Nguyễn Tuấn Vinh

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3552428

Email: vinhnt@haiphongport.com.vn - nguyentuanvinh1986@gmail.com

3

Ngô Huy Phúc

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3859804

Email: phucnh@haiphongport.com.vn - huyphuc08.chp@gmial.com

4

Cao Thị Mai Linh

Phó Giám đốc

Điện thoại / Fax: 0225.3797956 

Email: linhctm@haiphongport.com.vn

 

2. Thông tin liên hệ

STT Họ Tên/Đơn Vị Điện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1 Phòng Kinh doanh Tiếp thị

Điện thoại: 0225.3551544/ 0225.3836011

Fax: 0225.3552427

2 Phòng Hàng Hóa

Điện thoại: 0225.3797657

Fax: 0225.3797330

3 Phòng Điều hành sản xuất

Điện thoại: 0225.3859901

Fax: 0225.3550640

4 Phòng Logistics Điện thoại: 0225.3827216
5 Phòng Tài chính Kế toán Điện thoại: 0225.3550186 / 0225.3550464
6 Phòng Tổ chức Tiền lương Điện thoại: 0225.3827506
7 Phòng Hành chính Y Tế Điện thoại: 0225.3821325
8 Phòng Kỹ thuật Vật tư Điện thoại: 0225.3746011
9 Phòng An toàn Lao động Điện thoại: 0225.3797262

Liên hệ với chúng tôi