Lịch sử & truyền thống
Lịch sử & truyền thống

Năm 1929: Cuộc đấu tranh đòi tăng lương, nước uống, giảm giờ làm, chống đánh đập của 500 công nhân Cảng giành thắng lợi

Tháng 6/1929, "Đông Dương Cộng sản Đảng" chính thức được thành lập. Những hội viên tích cực nhất của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ở miền Bắc được tuyển lựa thành những đảng viên đầu tiên của Đảng. Ngay sau đó, đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Hải Phòng được thành lập. Tháng 8/1929, Ban Chấp ủy lâm thời của Đảng bộ Hải Phòng được cấp trên chỉ định do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm Bí thư. Cũng trong tháng 8/1929 ở Cảng, đồng chí Biên và đồng chí Phúc được công nhận là đảng viên.

Ngày 24/11/1929 công nhân Bến Sáu Kho đoàn kết đấu tranh đòi bọn chủ Cảng phải tăng lương và đảm bảo nước uống. Cuộc đấu tranh đã ghi mốc son chói lọi vào lịch sử vẻ vang của đội ngũ công nhân Cảng Hải Phòng và được quyết định chọn là Ngày hội truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và đội ngũ công nhân Cảng.


Xem thêm