Lịch sử & truyền thống
Lịch sử & truyền thống

Năm 2007: Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ngày 12/10/2007, Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 3088/QĐ - BGTVT chuyển Cảng Hải Phòng thành Công ty trách nhiệm Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.


Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Ngày 02/2007, Tiếp nhận trục giàn QC tại Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng 

 

Sau khi hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp Cảng Chùa Vẽ bằng nguồn vốn vay ODA với hệ thống thiết bị chuyên dùng xếp dỡ container theo tiêu chuẩn quốc tế, năm 2007 Cảng Chùa Vẽ đã trở thành cảng xếp dỡ container hiện đại nhất miền Bắc, có công suất xếp dỡ 500.000 Teus/năm, góp phẩn đưa sản lượng hàng hóa của cảng tăng đột biến, đạt trên 25 triệu tấn (gấp 6 lần so với năm 1981). 
Xem thêm