Lịch sử & truyền thống
Lịch sử & truyền thống

Năm 1995: Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ngày 29/4/1995, Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Tư thăm Cảng Hải Phòng 

Những năm trước đây, sản lượng xếp dỡ hàng mỗi ngày chỉ đạt trên dưới 7.000 tấn, nhưng từ năm 1995 sản lượng bình quân hàng ngày luôn đạt trên 11.000 tấn, thậm chí có ngày tiếp nhận tới 27.000 tấn. Kế hoạch xếp dỡ 1 tàu hàng container là 2 ngày nay chỉ cần 12 giờ đến 16 giờ là kết thúc. Tàu chở 5.000 tấn sắt thép có thể xếp dỡ xong trong 40 giờ và hàng ngàn ô tô được chuyển từ tàu xuống bãi an toàn trong vòng 2 ca làm việc (12 giờ).Tốc độ giải phóng tàu, năng suất máng ca không còn là điều lo lắng của những người chỉ huy khai thác Cảng.
Xem thêm