Lịch sử & truyền thống
Lịch sử & truyền thống

Năm 2014: Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần

Bước vào công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta từ cơ chế bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường (từ năm 1986 đến nay), cùng với đó là sự thay đổi mô hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Một trong những dấu mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi căn bản trong mô hình hoạt động của Cảng Hải Phòng cũng như của tổ chức Công đoàn Cảng, đó là việc chuyển từ mô hình công ty nhà nước sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vào tháng 6/2008 và chuyển mô hình hoạt động sang công ty cổ phần từ tháng 7/2014.

  
Ngày 01/07/2014, Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Điều đáng mừng là từ năm 2014 cho đến nay là giai đoạn Cảng Hải Phòng có những bước phát triển ổn định, các chỉ tiêu năm sau cao hon năm trước, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo. Điều này đã tạo được niềm tin của người lao động vào các chủ trương, định hướng và các quyết định của lãnh đạo Cảng. Cán bộ, công nhân lao động trưởng thành và tự tin bước ra thương trường, chấp nhận cạnh tranh khốc liệt với những quyết tâm rất mạnh mê, từ trong tư duy đến hành động, thay vì "tầu chờ cầu"trước đâyt hì ngày nay Cảng đã đến với khách hàng trên nhiều phương diện và hàng năm đều tổ chức tri ân khách hàng một cách trọng thể. Đội ngũ cán bộ công nhân lao động Cảng được trưởng thành cả về chất và lượng.

Trong năm 2014, Công đoàn Công ty cổ phần Càng Hải Phòng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2014)Ngày 24/11/2014: Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Công nhân Cảng Hài Phòng, đón nhận Huân chuơng Lao động hạng Nhất

 
Xem thêm