Lịch sử & truyền thống
Lịch sử & truyền thống

Năm 1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nước Pháp trở về tổ quốc tại Cảng Hải Phòng

Ngày 20/10/1946, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức nước Pháp với tư cách là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa- quốc gia độc lập đầu tiên ở Đông Nam Á- Người về nước bằng đường biển và đặt chân lên Bến Cầu Ngự Cảng Hải Phòng.

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trưởng đoàn Phạm Văn Đồng tại Paris (Pháp) năm 1946Ngày 20/10/1946 - Sau khi thăm nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước tại bến Cầu Ngự - Cảng Hải Phòng

Xem thêm