Lịch sử & truyền thống
Lịch sử & truyền thống

Năm 1874: Cảng Hải Phòng được thực dân Pháp xây dựng với quy mô lớn bao gồm 6 nhà kho (gọi là Bến Sáu kho)

Cảng Hải Phòng hình thành từ bến Ninh Hải của làng chài Cửa cấm từ thế kỷ 18. Năm 1874, triều đình phong kiến nhà Nguyễn đã chính thức nộp đất Hải Phòng cho thực dân Pháp, từ đấy Cảng Hải Phòng nhanh chóng trở thành một bến cảng sầm uất.

Ngày 15/03/1874, triều đình Huê' ký "Hiệp ước hòa bình và liên minh" (còn gọi là Hiệp ước Giáp Tuất), "Hiệp ước Philastre",trong đó nhà Nguyễn dâng cho Pháp đất Hải Phòng (gồm 5 mẫu) và quyền kiểm soát bến Ninh Hải (tức khu vực Cảng Hải Phòng ngày nay). Bắt đầu hình thành từ năm 1874 khi thực dân Pháp bắt tay vào xây dựng Cảng nhằm biến bến thuyền làng Cấm thành một quân cảng và thương cảng lớn, phục vụ ý đồ khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Công trình đầu tiên có quy mô lớn là hệ thống nhà kho gồm 6 kho, nên được gọi là Bến Sáu Kho. Cùng với Cảng, dân số Hải Phòng phát triển lên khoảng 10 nghìn người trong đó có 200 người Âu và 200 Hoa kiều.

 
Xem thêm