Lịch sử & truyền thống
Lịch sử & truyền thống

Năm 1960: Lần thứ ba Bác Hồ về thăm Cảng Hải Phòng

Ngày 10/01/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đón kiều bào về nước chuyến đầu tiên tại Cảng Hải Phòng


Chủ tịch Hồ Chí Minh lên tàu An Phú tặng hoa và đón kiều bào


Chù tịch Hồ Chí Minh chúc mừng kiều bào hồi hương trên bến Cảng Hài Phòng
Xem thêm