Văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp

Phóng sự: Đại hội thi đua yêu nước Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2020- 2025

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều giải thưởng, danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý: 01 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 15 Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, đơn vị; 03 tập thể và 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 09 Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Hàng ngàn Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, cơ cở, cùng rất nhiều Huân chương lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng.

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động năm 2015 tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX, phát huy truyền thống “lao động cần cù, sáng tạo, kiên cường, dũng cảm”, tập thể CBCNV, sỹ quan, thuyền viên Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, tạo dựng phong trào thi đua rộng khắp và thu được những kết quả đáng khích lệ trên hầu hết các lĩnh vực: Lao động sản xuất kinh doanh, quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản và chuyển giao công nghệ, tổ chức lại sản xuất và quy hoạch phát triển, đáp ứng được yêu cầu của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Năm năm qua, toàn Tổng công ty đã có hơn 2.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất với giá trị làm lợi gần 700 tỷ đồng. Các phong trào thi đua của Tổng công ty đều được triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Tổng công ty và mục tiêu, phương hướng phát triển Tổng công ty.

Đóng góp vào thành tích chung của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, là đơn vị có bề dày thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt, phát huy sáng kiến cải tiến, phấn đấu trở thành công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc, riêng trong năm 2019 Cảng Hải Phòng đã có 140 đề tài sáng kiến cải tiến, giải pháp khắc phục khó khăn được công nhận với số tiền làm lợi hàng chục tỷ đồng, tiêu biểu như: Đề tài sáng kiến của nhóm nghiên cứu Trung tâm Công nghệ Thông tin đạt giải Nhất, đề tài của đồng chí Ngô Quốc Cường - Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hoàng Diệu đạt giải Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động Hải Phòng năm 2018 - 2019; Đội thi của Cảng Hải Phòng đạt giải Nhất ý tưởng sáng tạo, giải Nhất bình chọn tại Ngày hội sáng tạo VIMC do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức; 14 cá nhân được tặng danh hiệu Lao động sáng tạo của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Từ các phong trào thi đua trong thời gian qua xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho đơn vị, doanh nghiệp mà còn xây dựng hình ảnh đẹp về đội ngũ công nhân, viên chức, lao động năng động, sáng tạo.

Mời quý vị và các bạn xem phóng sự Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại đường link sau: http://vimc.co/phong-su-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tong-cong-ty-hang-hai-viet-nam-giai-doan-2020-2025/
Xem thêm