Tin tức & sự kiện
Tin tức & sự kiện

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 06 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Sáng ngày 22/03/2023, tại Trụ sở Công ty (Số 8A Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng), Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 06 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng. 

Hội nghị có sự tham gia truyền đạt của báo cáo viên - đồng chí Trần Thị Phương - Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải phòng.

Về phía Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng có các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty; các đồng chí uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Công ty; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp uỷ các chi, đảng bộ trực thuộc; trưởng, phó các Phòng, Ban, Trung tâm và toàn thể đảng viên các chi bộ cơ sở khối phòng, ban, đơn vị khu vực Văn phòng Cảng Hải Phòng. 

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại các chi, đảng bộ trực thuộc với sự tham gia nghiên cứu học tập của toàn thể cán bộ đảng viên Công ty.


Đồng chí Trần Thị Phương - Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải phòng truyền đạt tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương - Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải phòng đã trực tiếp truyền đạt, làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong các nghị quyết, chương trình hành động, bao gồm: Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Kết luận số 45 về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành uỷ về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 01/08/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Chương trình hành động số 40-Ctr/TU ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU. 

Cán bộ đảng viên Công ty tham gia nghiên cứu học tập tại hội nghị

 Cán bộ đảng viên tham gia hội nghị theo hình thức trực tuyến tại 06 điểm cầu các chi, đảng bộ trực thuộc

Đồng chí Phạm Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu tổng kết hội nghị

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đề nghị từ nội dung của các văn kiện hội nghị lần thứ 06 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng; các đồng chí Bí thư, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; triển khai kế hoạch thực hiện phù hợp, đưa Nghị quyết vào thực tiễn nhanh chóng, hiệu quả, tạo những chuyển biến tích cực tại đơn vị. Đây sẽ là cơ sở để Đảng bộ Công ty quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị trong năm 2023.

Văn phòng Công ty


Xem thêm