Thủ tục đăng kí tàu ra vào cảng
Thủ tục đăng kí tàu ra vào cảng

Quy trình khai thác tàu

Khách hàng (Chủ tàu, Đại lý tàu, Chủ hàng) thông báo tàu đến Cảng Hải Phòng thực hiện các bước sau đây:

BƯỚC 1: 

Điền đầy đủ các thông tin trên mẫu Thông báo tàu đến và Yêu cầu dịch vụ (download mẫu tại đây: BM.23.06) sau đó gọi về phòng Kinh doanh theo số điện thoại 0225 3859947 và Fax về số: 0225 3551337 để tập hợp đăng ký tàu đến và yêu cầu các dịch vụ.

BƯỚC 2: 

  • Khách hàng đăng ký tàu vào Cảng Hoàng Diệu:

+ Gọi điện đến số: 0225.3859901 và Fax về số: 0225.3550640

  • Khách hàng đăng ký tàu vào Cảng Chùa Vẽ

+ Gọi điện đến số: 0225.3765784 và Fax về số: 0225.3262892

  • Khách hàng đăng ký tàu vào Cảng Tân Vũ:

+ Gọi điện đến số: 0225.3614462 và Fax về số: 0225.3614359

Phòng Kinh doanh căn cứ thực tế sản xuất của Cảng, thông báo tàu đến, hàng hoá trên tàu và các yêu cầu dịch vụ để lập kế hoạch điều động tàu ra, vào báo cáo lãnh đạo Công ty duyệt và gửi Cảng vụ, Công ty Hoa tiêu.

* Mọi thông tin, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất Khách hàng phản ánh thông qua hệ thống trực ban sản xuất các chi nhánh Cảng theo các số điện thoại trên.
Xem thêm