Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

Giá dịch vụ cảng biển tại Cảng Hải Phòng năm 2024
27/12/2023

Giá dịch vụ cảng biển tại Cảng Hải Phòng năm 2024

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) xin trân trọng thông báo về việc thực hiện giá dịch vụ cảng biển tại Cảng Hải Phòng năm 2024
Giá dịch vụ cảng biển tại Cảng Hải Phòng năm 2022
24/12/2021

Giá dịch vụ cảng biển tại Cảng Hải Phòng năm 2022

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) xin trân trọng thông báo về việc thực hiện giá dịch vụ cảng biển tại Cảng Hải Phòng năm 2022
Quy trình ký hợp đồng tại Cảng Hải Phòng
13/08/2015

Quy trình ký hợp đồng tại Cảng Hải Phòng

Cảng và khách hàng kiểm tra, theo dõi thực hiện hợp đồng, luân chuyển chứng từ