Sản xuất kinh doanh
Sản xuất kinh doanh

Cảng Hải Phòng - vững vàng quyết tâm "Tiến ra biển lớn"

"Tiến ra biển lớn" vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp trong đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược của Cảng Hải Phòng. Bước sang năm 2024, Cảng Hải Phòng quyết tâm dồn mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng hai bến số 3,4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, góp phần đưa khu bến cảng Lạch Huyện thành trung tâm logistic tầm vóc quốc tế và khu vực, hiện thực hóa khát vọng "Tiến ra biển lớn" với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và đổi mới sáng tạo. 

  

Phóng sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Xem thêm