Quy trình ký hợp đồng

Quy trình ký hợp đồng

Quy trình ký hợp đồng tại Cảng Hải Phòng
13/08/2015

Quy trình ký hợp đồng tại Cảng Hải Phòng

Cảng và khách hàng kiểm tra, theo dõi thực hiện hợp đồng, luân chuyển chứng từ