Phương châm và khẩu hiệu hành động
Phương châm và khẩu hiệu hành động

Phương châm hành động - Khẩu hiệu điều hành

 PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
 KHẨU HIỆU ĐIỀU HÀNH
 “Kỷ cương - Minh bạch - Hành động - Hiệu quả”
“Thị trường - Công nghệ - Hợp tác lâu dài - Chia sẻ thành công”. 
 1. Kỷ cương
- Chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật
- Tuân thủ mọi Nội quy, Quy chế của Cảng Hải Phòng
- Duy trì nề nếp, trật tự trong nội bộ Công ty
- Kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành tựu.
 1. Thị trường
- Mỗi CBCNV trong dây chuyền sản xuất của Công ty là một tiếp thị viên
- Xây dựng mục tiêu của Công ty gắn với nhu cầu của thị trường
- Lấy chất lượng dịch vụ và uy tín của Cảng Hải Phòng làm giá trị cốt lõi để tạo lợi thế cạnh tranh
- Mọi thứ bắt đầu từ khách hàng. Không dừng lại ở việc thỏa mãn khách hàng, hãy vượt kỳ vọng của họ.
 2. Minh bạch
- Minh bạch trong công tác quản lý điều hành chung
- Công khai đầy đủ các thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
- Mọi CBCNV trong Công ty đều bình đẳng về quyền và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
 2. Công nghệ
- Đưa công nghệ thông tin trở thành xương sống trong hoạt động quản lý và khai thác cảng
- Chuẩn hóa các hoạt động quản trị trong Công ty, cải tiến thường xuyên theo tinh thần cải tiến Kaizen
- Đẩy mạnh các dự án đầu tư trang thiết bị, xây dựng phát triển Cảng theo hướng bền vững.
 3. Hành động
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật trong lao động sản xuất
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị theo những thông lệ tiên tiến trên thế giới
- Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của mọi CBCNV trong Công ty
- Con đường dẫn tới thành công cần hành động lớn lao và quả quyết.
 3. Hợp tác lâu dài
- Chủ động hỗ trợ, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, trong kinh doanh
- Hợp tác lâu bền, hai bên cùng có lợi
- Phát huy được thế mạnh của mỗi doanh nghiệp để cùng nhau lớn mạnh
- Nếu muốn đi thật nhanh thì đi một mình. Nếu muốn đi thật xa, hãy đi cùng nhau.
 4. Hiệu quả
- Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận
- Ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động
- Nâng cao năng suất lao động của mỗi CBCNV và của Công ty
- Quản lý thời gian làm việc hiệu quả.
 4. Chia sẻ thành công
- Cùng hợp tác - Cùng phát triển
- Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp hướng tới khách hàng và thích nghi với sự thay đổi
- Đóng góp lợi ích lâu dài cho xã hội và cho sự phát triển bền vững của ngành
- Vấn đề của khách hàng cũng chính là của chúng ta và chúng ta có trách nhiệm giải quyết nhanh chóng.
Xem thêm