Tin tức
Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.


 Về dự hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban Thành ủy Hải Phòng. Về phía Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Công ty; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc, Trưởng, phụ trách các đơn vị, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh công ty. 

Toàn cảnh hội nghị

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty trình bày báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Trước những khó khăn, thách thức trong cơ chế thị trường về cạnh tranh, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Đảng uỷ Công ty đã lãnh đạo các cấp ủy Đảng, các đoàn thể quần chúng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tập trung các giải pháp đẩy mạnh công tác thị trường, tiếp thị; động viên phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng suất lao động; tiếp tục áp dụng các biện pháp tích cực trên tất cả các lĩnh vực khai thác, kinh doanh, quản lý; đảm bảo năng suất, an toàn lao động và tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn của các Công ty. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể quần chúng tiếp tục được giữ vững; Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức, có tác dụng động viên thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, sản lượng hợp nhất tăng 7,1%, sản lượng công ty mẹ tăng 7,5%; doanh thu hợp nhất tăng 8,5%, doanh thu công ty mẹ tăng 18,7%, lợi nhuận hợp nhất tăng 3,19%, lợi nhuận Công ty mẹ tăng 31,19% so với cùng kỳ. Trật tự trị an được giữ vững, thu nhập, đời sống của CBCNV toàn Cảng được đảm bảo và ổn định. Công ty hoàn thành nộp ngân sách nhà nước khoảng 200 tỷ đồng. 

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị phát biểu tham luận với các nội dung tập trung vào các giải pháp đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2022. 


Đồng chí Phạm Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu tổng kết hội nghị

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các chi, đảng bộ trong năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh năm 2022 dự kiến còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến kéo dài, việc cạnh tranh chia sẻ thị phần tiếp tục diễn ra gay gắt. Các đơn vị cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Đẩy mạnh hơn nữa các công tác kinh doanh, thị trường, giữ vững ổn định và tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đảm bảo tiến độ dự án đầu tư, xây dựng hai bến container số 3, số 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện. 
- Hoàn thiện Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu theo quy hoạch của ngành và thành phố, đặc biệt quan tâm đến cơ chế, chính sách, chế độ tốt nhất để hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu lực lượng lao động.
- Quan tâm đến công tác chuyển đổi số với kế hoạch cụ thể để thực hiện, đưa ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng xu thế phát triển, phù hợp với chiến lược đầu tư phát triển bền vững của Cảng Hải Phòng trong tương lai.
- Rà soát, duy trì và bổ sung phương tiện thiết bị để đáp ứng yêu cầu sản xuất, nâng cao năng suất xếp dỡ.
- Rà soát, tăng cường nguồn nhân lực, chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật. Tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát tránh những sai sót.
- Công tác xây dựng đảng: Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp trên; nắm bắt kịp thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động; quan tâm đến công tác phát triển đảng viên.

Văn phòng Đảng ủyXem thêm