Tin tức
Tin tức

Đẩy mạnh xuất - nhập khẩu qua Cảng biển Hải Phòng

Xác định vị thế là Cảng biển trọng điểm của thành phố Hải Phòng, Cảng Hải Phòng luôn chú trọng đẩy mạnh phát triển cảng cả về chiều rộng và chiểu sâu. Trong đó chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Cảng Hải Phòng trong nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Xem thêm