Sản xuất kinh doanh
Sản xuất kinh doanh

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm việc với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về các giải pháp di dời hoạt động sản xuất kinh doanh từ khu vực Cảng Hoàng Diệu


Chiều ngày 04/08/2022, tại hội trường Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về các giải pháp di dời hoạt động sản xuất kinh doanh từ khu vực Cảng Hoàng Diệu. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với điểm cầu tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị về phía Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam có đồng chí Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và Ban Cảng biển và dịch vụ hàng hải.

Về phía Cảng Hải Phòng có các đồng chí Phạm Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Tường Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Trung tâm; Giám đốc các Chi nhánh Cảng trực thuộc và Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu.

Taị hội nghị, Cảng Hải Phòng đã báo cáo về các nội dung liên quan đến Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu theo quy hoạch của thành phố và quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam được thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Lãnh đạo Cảng Hải Phòng cũng nêu ra các giải pháp thực hiện Đề án trong đó nhấn mạnh phương án sử dụng nguồn nhân lực, công tác bố trí điều chuyển phương tiện thiết bị, phương án sản xuất kinh doanh theo từng giai đoạn và tiến độ di dời Cảng Hoàng Diệu đảm bảo lấy khách hàng làm trung tâm để sắp xếp, dồn dịch các khu vực Cảng của Cảng Hải Phòng và VIMC phục vụ tốt yêu cầu của các khách hàng, nhất là các khách hàng truyền thống; đồng thời đề xuất Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các Bộ, ngành và UBND thành phố Hải Phòng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Cảng Hải Phòng trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ di dời cảng đồng thời đảm bảo phát triển ổn định doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam yêu cầu Cảng Hải Phòng phải chuẩn bị mọi phương án thật kỹ lưỡng, bài bản cho việc di dời Cảng Hoàng Diệu đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội cho người lao động.

Để làm được điều đó, Cảng Hải Phòng cần đánh giá lại toàn bộ phương án tiếp nhận hàng hóa giữa các đơn vị trực thuộc và trong hệ thống của VIMC, từ đó đưa ra phương án quy hoạch sắp xếp; Rà soát, đánh giá lại lực lượng lao động, lên kế hoạch đào tạo, phân bổ lao động phù hợp sau khi di dời Cảng Hoàng Diệu. Bên cạnh đó cần lưu ý đến vấn đề đầu tư phát triển mở rộng và đầu tư chiều sâu, tái cấu trúc lại Cảng theo hướng quản trị hiện đại, nhanh gọn, hiệu quả hơn; nâng cao năng suất chất lượng lao động thông qua cải cách bộ máy, cơ cấu lại phòng ban, tiến tới số hóa các tác nghiệp tại Cảng để nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo nền tảng phát triển bền vững cho Cảng Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Văn phòng công ty


Xem thêm