Hoạt động Đảng
Hoạt động Đảng

Đảng bộ Chi nhánh Cảng Tân Vũ đón nhận Bằng khen của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đảng bộ Chi nhánh Cảng Tân Vũ thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là đại diện duy nhất thuộc Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vinh dự là 1 trong số 25 tập thể được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024 tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số  01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng uỷ Khối tổ chức vào chiều ngày 11/6/2024 tại Hà Nội.

Hình ảnh đại diện các tập thể nhận Bằng khen của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, bất ổn địa chính trị và xung đột vũ trang, tình hình cạnh tranh dịch vụ cảng biển khu vực Hải Phòng ngày càng gay gắt. Được sự chỉ đạo của Đảng uỷ Cảng Hải Phòng với mục tiêu “Lấy khách hàng làm trung tâm”, “Lấy con người làm trung tâm”, bên cạnh việc quyết liệt triển khai các giải pháp trong công tác thị trường, tổ chức điều hành sản xuất đảm bảo năng suất, an toàn lao động và tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hành tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ các hạng mục chi phí... thì nhiệm vụ giữ gìn và phát huy giá trị cốt lõi của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC): “Kỷ luật - Tận tâm - Sáng tạo - Đồng lòng - Liêm chính”, phát huy truyền thống 95 năm “Đoàn kết – Kiên cường – Sàng tạo” của Đảng bộ và đội ngũ công nhân Cảng, cùng với quan điểm coi trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong đó xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn hoá công sở, thực hiện nghiêm Bộ Quy tắc ứng xử của Cảng Hải Phòng, mà nội dung trọng tâm là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng uỷ Cảng Hải Phòng nói chung và Đảng uỷ Chi nhánh Cảng Tân Vũ nói riêng đặt lên trên hết. 

Cán bộ đảng viên, công nhân lao động Chi nhánh luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng ký và cam kết tu dưỡng rèn luyện, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Đảng ủy Cảng Hải Phòng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập thể cán bộ đảng viên toàn Chi nhánh luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ Chi nhánh Cảng Tân Vũ luôn được Đảng uỷ Cảng Hải Phòng đánh giá xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, các năm 2021, 2023 được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Chi nhánh luôn tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước: sản lượng hàng hoá thông qua năm 2023 tăng 7,3% so với năm 2021, doanh thu đạt và vượt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 3,1%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 18% so với năm 2021. Năm 2023 là năm thứ ba liên tiếp, Chi nhánh đạt trên 01 triệu Teu container thông qua, 3 năm liên tiếp Chi nhánh Cảng Tân Vũ nhận chứng nhận “Khai thác dịch vụ RORO an toàn” từ hãng tàu uy tín NYK Nhật Bản. 

 

Kết quả có được đó là do Đảng ủy Chi nhánh Cảng Tân Vũ luôn coi trọng việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là xương sống trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ đảng viên người lao động Chi nhánh Cảng Tân Vũ đã dần đi vào nền nếp; một số tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã thật sự là những tấm gương lan tỏa trong toàn Đảng bộ; vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, Đảng ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh, cấp uỷ các chi bộ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và tổ chức Công đoàn – Đoàn Thanh niên Chi nhánh được thể hiện cụ thể, rõ ràng không chung chung, không dập khuôn, máy móc thông qua nội dung đăng ký, và đánh giá kiểm điểm đảng viên hàng năm. Mỗi cán bộ đảng viên Chi nhánh luôn có ý thức nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 3 năm qua Đảng bộ Chi nhánh đã xuất sắc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Cảng Hải Phòng giao, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, việc làm và thu nhập của người lao động cơ bản ổn định, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục được tăng cường và ngày càng vững mạnh. 

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Cảng Hải Phòng 


Xem thêm