Tin tức
Tin tức

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ XXX (Nhiệm kỳ 2020-2025)

Sáng ngày 05/7/2023, Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ XXX (Nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng tới dự và chỉ đạo hội nghị.
 


Đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày Báo cáo tại hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng uỷ Cảng Hải Phòng và các cấp uỷ cơ sở đã tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp uỷ Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch bệnh; thực hiện đồng thời mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được liên tục, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 

Các chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch hằng năm cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Các dự án đầu tư cơ bản đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu sản xuất; Dự án bến 3, 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện được triển khai thi công rất khẩn trương, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững, công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố. Việc làm và thu nhập của người lao động cơ bản ổn định.

Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, quy trình, nội quy có sự chuyển biến tích cực; trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chuyên môn, đoàn thể các cấp từng bước được nâng cao. 

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường ngày càng hiệu quả, thực chất. Nội bộ đoàn kết, thống nhất. Nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy các cấp thực hiện tốt quy chế làm việc; tập trung, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và công nhân lao động tham gia xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và đại diện một số chi, đảng bộ trực thuộc đã tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ và đề xuất bổ sung một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn Nghị quyết Đại hội XXX đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại.


Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Cảng Hải Phòng trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trong những năm tiếp theo thị trường dự kiến còn nhiều thách thức hơn nữa, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Cảng Hải Phòng cần chủ động và quyết liệt trong mọi mặt công tác, tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là trong công tác đầu tư, cần bám sát tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3, 4 tại khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện, đảm bảo Dự án được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Đối với Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu, Đảng ủy Cảng Hải Phòng cần tính toán kỹ lưỡng, chủ động đề xuất các phương án phù hợp với lộ trình di dời của Thành phố; hướng tới mục tiêu đảm bảo ổn định tư tưởng, thu nhập và việc làm cho người lao động; đảm bảo hoạt động khai thác các mặt hàng ngoài container, giữ được các khách hàng truyền thống của Cảng; qua đó giữ vững thương hiệu là nhà khai thác cảng lớn nhất khu vực phía Bắc.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu Đảng ủy Cảng Hải Phòng cần đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tư tưởng của người lao động; tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Đồng chí tin tưởng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, tâm huyết, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ Cảng Hải Phòng sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Phạm Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng Hải Phòng, đồng chí Phạm Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Chuyến. 

Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo. Đặc biệt là công tác đảm bảo tiến độ dự án đầu tư xây dựng bến 3, 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện; thực hiện có hiệu quả Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu theo lộ trình của Thành phố, đảm bảo giữ được khách hàng lớn, ổn định việc làm, đời sống, tư tưởng cho cán bộ công nhân lao động. 

Với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã đề ra, đồng chí đề nghị các đơn vị phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, khẩn trương triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XXX nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục giữ vững vị thế là doanh nghiệp cảng biển lớn nhất khu vực phía Bắc, đảm bảo ổn định việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân lao động.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu và 02 cá nhân đã được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2022. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Cảng Hải Phòng tặng Giấy khen cho 04 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2022.


Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng và đồng chí Phạm Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cho các tập thể và cá nhân


Đồng chí Phạm Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng và đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cảng Hải Phòng trao tặng Giấy khen cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2022

Văn phòng công ty


Xem thêm