Tin tức
Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022


Sáng ngày 12/7/2022, Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì hội nghị. 


Tham dự hội nghị có đại diện các ban của Thành ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Công ty, Ban Điều hành, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch hội Cựu chiến binh, Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty thay mặt Ban Chấp hành trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo, đại diện các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, các tổ chức đoàn thể đã phát biểu, bổ sung các ý kiến tham luận để hoàn thiện báo cáo.


Đồng chí Phạm Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị với các kết quả đạt được rất đáng khích lệ, 6 tháng đầu năm kết quả sản xuất kinh doanh cơ bản bám sát kế hoạch được giao, công tác đầu tư phát triển cảng Lạch Huyện có nhiều kết quả tích cực, đã được UBND thành phố quyết định giao đất để triển khai thi công đồng bộ. Trong 6 tháng cuối năm dự kiến còn nhiều khó khăn, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chuyên môn, đoàn thể quần chúng tiếp tục tạo sự đoàn kết, thống nhất, tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thị trường, động viên CBCNLĐ thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Về công tác xây dựng Đảng, các chi, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần chủ động tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, đảm bảo chất lượng, nội dung, yêu cầu, thời gian quy định.

Văn phòng Đảng ủy Công ty


 

Xem thêm