Tin tức
Tin tức

Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bài bản, sáng tạo Chỉ thị số 05-CT/TW

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại cuộc giám sát.

(HP) - Sáng 9-6, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Đoàn giám sát theo Quyết định số 627-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa 12 về “Đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng đoàn thực hiện thẩm tra, xác minh tại Đảng ủy Công ty CP Cảng Hải Phòng.

Đồng chí Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Hải Phòng trình bày báo cáo.

Qua báo cáo và ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà ghi nhận, Đảng ủy Công ty CP Cảng Hải Phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Các nội dung cụ thể theo yêu cầu của đoàn giám sát cho thấy, Đảng ủy công ty chuẩn bị báo cáo chu đáo, đầy đủ, bám sát đề cương, phần báo cáo bổ sung của các đơn vị trực thuộc thể hiện rõ cách làm mới, sáng tạo, với kết quả đạt được khá cao.

Đồng chí Trần Lưu Phương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu phát biểu ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Bách Khoa, Bí thư Đảng uỷ Chi nhánh cảng Chùa Vẽ phát biểu ý kiến.

Đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Chi nhánh cảng Tân Vũ phát biểu ý kiến.

Đồng chí Tô Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP cảng Hải Phòng phát biểu ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Tường Anh, Ủy viên HĐQT,  Phó bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Hải Phòng bày báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Tường Anh, Ủy viên HĐQT,  Phó bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Hải Phòng bày báo cáo.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đảng ủy Công ty CP Cảng Hải Phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đến cấp chi bộ nhằm nâng cao nhận thức của người đứng đầu cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc tiếp tục phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các cấp ủy Đảng cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình, gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với triển khai Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ và các đoàn thể.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trưởng đoàn giám sát cùng các thành viên và Đảng uỷ Công ty CP cảng Hải Phòng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng cao, quyết liệt, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, vì thế, trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy doanh nghiệp nắm chắc tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp kịp thời ổn định tình hình; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Các kiến nghị của cụ thể của đơn vị, Đoàn giám sát tiếp thu và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.../.

                                                                          Nguồn: Baohaiphong.com.vn

Xem thêm