Tin tức
Tin tức

Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức hội nghị chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Năm 2022

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 06/NQ-TLĐ ngày 06/01/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở” giai đoạn 2021-2025”.

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-CĐCHP ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, nhằm tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, gắn với hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và thiết thực chào mừng 77 năm kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước dịp Quốc khánh 2/9.

Sáng ngày 07/9/2022, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề: Một góc nhìn về Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Chiến lược gia, chính trị gia, nhà tổ chức, người kiến tạo quốc gia Việt Nam hiện đại do diễn giả Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách Alpha (Alpha Books); Viện trưởng người sáng lập Viện Lãnh đạo ABG, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng truyền đạt.


Toàn cảnh hội nghị


 Đồng chí Phạm Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu tại hội nghị

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, đồng chí Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí trong Hội đồng quản trị Công ty; Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công Công đoàn Công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn các Chi nhánh, Trung tâm, Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần trực thuộc Công đoàn Công ty; Chủ tịch các công đoàn bộ phận; Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm CNTT, Văn phòng Công ty; tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Công ty.


Diễn giả Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách Alpha (Alpha Books); Viện trưởng người sáng lập Viện Lãnh đạo ABG, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng truyền đạt tại hội nghị


Đoàn viên thanh niên công ty theo dõi các nội dung truyền đạt tại hội nghị


Đồng chí Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phát biểu bế mạc hội nghị

Thông qua Hội nghị chuyên đề, cán bộ, đoàn viên công đoàn càng hiểu rõ hơn con đường mà Bác Hồ đã lựa chọn để giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do cho nhân dân và xứng đáng là Chiến lược gia, chính trị gia, nhà tổ chức, người kiến tạo quốc gia Việt Nam hiện đại.


Văn phòng Công đoànXem thêm