Tin tức
Tin tức

Cảng Hải Phòng được vinh danh là doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Ngày 20/06/2022, Chương trình IR Awards 2022 chính thức công bố “Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022”. Theo đó, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Mã chứng khoán PHP) đã được vinh danh là “DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2022”


 

Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán là hoạt động bắt buộc đối với doanh nghiệp niêm yết căn cứ theo các văn bản pháp luật hiện hành. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp với cổ đông nói riêng và cộng đồng nhà đầu tư nói chung. 
 
Khảo sát hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022 là hoạt động thuộc Chương trình IR Awards 2022; được thực hiện cho kỳ khảo sát 12 tháng, tương ứng với giai đoạn từ ngày 01/05/2021 đến 30/04/2022. Chương trình thực hiện khảo sát đối với 736 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2021 và ghi nhận có 385 Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022, chiếm hơn 52% tổng số doanh nghiệp được khảo sát.

(Thông tin chi tiết vui lòng xem tại
)

CHƯƠNG TRÌNH IR AWARDS

IR Awards (2011 - 2022) là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi đồng tổ chức. Chương trình thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thông qua hoạt động khảo sát tất cả doanh nghiệp niêm yết và công bố Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin.

IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm thông qua các hoạt động sàng lọc định lượng, tổ chức bình chọn, đánh giá chuyên môn và tổ chức Lễ Vinh danh Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất.

Văn phòng công ty


Xem thêm