Tin tức khác
Tin tức khác

Hoạt động thi công khẩn trương trong những ngày giáp tết tại công trình trọng điểm của thành phô·

Trong những ngày giáp tết, hoạt động xây dựng vẫn duy trì khẩn trương, hiệu quả tại công trường thi công hai bến container số 3,4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện - công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng không chỉ với Cảng Hải Phòng mà còn với cả thành phố và khu vực phía Bắc.

 

Xem thêm