Thư mời quan tâm
Thư mời quan tâm

Thư mời quan tâm cung cấp vật tư và dịch vụ của Cảng Hải Phòng

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) xin gửi tới Quý Công ty thư mời quan tâm:

1. Thư mời quan tâm cung cấp vật tư, dịch vụ tư vấn và phi tư vấn. (Xem chi tiết tại đây).

2. Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin. (Xem chi tiết tại đây).

3. Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ văn phòng. (Xem chi tiết tại đây)

Xem thêm