Thông tin cổ đông
Thông tin cổ đông

Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với đối tượng có liên quan

Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2023 với các doanh nghiệp:

1. Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

2. Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

3. Công ty Vận tải biển VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP

4. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam – Đại lý Hàng hải Hải Phòng (Vosa Hải Phòng)

5. Chi nhánh Công ty cổ phần VIMC Logistics tại Hải Phòng

(Chi tiết xem tại đây)

Xem thêm