Sản xuất kinh doanh
Sản xuất kinh doanh

Hội nghị tập huấn công tác quản trị rủi ro tại doanh nghiệp


Chiều ngày 02/11/2022, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản trị rủi ro tại doanh nghiệp nhằm mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy phạm nội bộ của Cảng Hải Phòng và giúp mỗi cán bộ nhân viên làm công tác quản trị nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản trị rủi ro doanh nghiệp. Hội nghị có sự tham gia trao đổi của đại diện Ban Pháp chế và Quản trị rủi ro Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.


Đại diện Ban Pháp chế và Quản trị rủi ro Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trao đổi tại hội nghị

Về phía Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Đại diện lãnh đạo ban Kiểm toán nội bộ, các phòng nghiệp vụ, Trung tâm, Chi nhánh và các CBNV phụ trách công tác quản trị rủi ro tại các phòng, ban, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các kiến thức tổng quan về rủi ro và hệ thống quản trị rủi ro tại doanh nghiệp; các bước triển khai thực hiện của quy trình quản trị rủi ro trong các hoạt động của công ty. 

Quy trình quản trị rủi ro của doanh nghiệp được áp dụng cho đánh giá các nguy cơ, quản lý rủi ro tại tất cả các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ, các trung tâm, đơn vị và các chi nhánh của Doanh nghiệp; qua đó đưa ra các giải pháp khắc phục, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất ở mức thấp nhất; góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra.

Văn phòng công ty

Xem thêm