Sản xuất kinh doanh
Sản xuất kinh doanh

Dự án đầu tư Bến số 3,4 Cảng Cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện - Đảm bảo tiến độ thi công công trình trong dịp lễ Quốc khánh 02/9

Bước vào những ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2023, Dự án đầu tư Bến container số 3 và số 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện đang được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Các hạng mục thi công chính đều đạt và vượt tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư Cảng Hải Phòng.

 

Mặt bằng tổng thể Dự án đầu tư Bến số 3,4 Cảng Cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện

Công tác xây dựng cầu đệm đã cơ bản hoàn thành, các hạng mục thi công tiếp theo của gói thầu EC “Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1”) - gói thầu chính của Dự án cũng đang được tiếp tục triển khai đồng bộ. Nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công độc lập, triển khai thi công các hạng mục chính trên toàn bộ công trường, bao gồm:  thi công cầu chính, bến sà lan công vụ và san lấp, xử lý nền... trong đó hạng mục san lấp đã thi công đạt 90% và bắt đầu cắm bấc thấm xử lý nền.

Các gói thầu về mua sắm trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống điện, các công trình phụ trợ… cũng đang được tích cực triển khai; đảm bảo các điều kiện cần thiết đưa hai bến vào hoạt động theo đúng kế hoạch.


Cảng Hải Phòng, Ban quản lý dự án, đơn vị TVGS và đơn vị thi công họp giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện, tiến độ triển khai Dự án

Cảng Hải Phòng phối hợp với nhà thầu và các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát tiến độ tổng thể và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, triển khai Dự án. Qua đó các khó khăn vướng mắc được giải quyết kịp thời. Tính trong 08 tháng đầu năm 2023, chủ đầu tư đã thực hiện giải ngân cho Dự án đạt 65% kế hoạch năm. 


Nhà thầu triển khai đầy đủ nhân lực, trang thiết bị khẩn trương thi công các hạng mục

 

Tàu đóng cọc thi công đóng cọc D800 bến chính

Trong dịp nghỉ lễ 02/9, đơn vị thi công vẫn bố trí các tổ đội làm việc xuyên ngày lễ, không nghỉ; bố trí công nhân làm việc 3 ca 4 kíp đồng thời trong thời gian tới sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhân lực và trang thiết bị, đảm bảo tiến độ dự án.

Nhà thầu đang phần đấu hoàn thành hạng mục các bến container trước dịp 13/5/2024 - Kỷ niệm 69 năm ngày giải phòng thành phố Hải Phòng để sớm đưa Dự án vào khai thác hoạt động.

Văn phòng công ty


Xem thêm