Sản xuất kinh doanh
Sản xuất kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP HPH Logistic năm 2024

Sáng ngày 17/5/2024, tại Trụ sở Công ty CP Cảng Hải Phòng (Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng), Công ty CP HPH Logistic đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 

Năm 2023, thị trường vận tải biển và logistics trong khu vực và trên thế giới chịu ảnh hưởng tiêu cực của những biến động địa chính trị toàn cầu, tuy nhiên được sự hỗ trợ từ các cổ đông lớn là hãng tàu Heung-A, Sinokor và Cảng Hải Phòng, ban lãnh đạo công ty Cổ phần HPH Logistics đã nỗ lực cố gắng trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh và đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022. 

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024…


Cổ đông tham gia biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Cũng tại đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT, theo đó Ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng thôi tham gia HĐQT Công ty; Ông Nguyễn Xuân Hải – Giám đốc Công ty trúng cử trở thành thành viên HĐQT Công ty.

Ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo Công ty CP HPH Logistic trong năm qua. Là một công ty liên doanh giữa Cảng Hải Phòng và hãng tàu Heung-A Shipping, hãng tàu Sinokor; sau gần 8 năm hoạt động, đến nay Công ty đã có được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào chuỗi cung ứng dịch vụ của Cảng Hải Phòng. Tổng giám đốc Nguyễn Tường Anh khẳng định, Ban lãnh đạo Cảng Hải Phòng sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển, ổn định; đảm bảo tốt hơn nữa cho quyền lợi của các cổ đông và đời sống, thu nhập của người lao động.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và hoàn tất toàn bộ chương trình nghị sự lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

Văn phòng công ty


Xem thêm