Quan hệ hợp tác
Quan hệ hợp tác

Quan hệ hợp tác

Tham gia các tổ chức:

- Thành viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- Thành viên sáng lập của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam

- Thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam

- Thành viên Hội Cảng đường thủy Thềm lục địa Việt Nam

- Tham gia hoạt động của các Hiệp hội ngành nghề trong nước và quốc tế khác.

Hợp tác với các cảng:

- Ký Thỏa thuận hợp tác với Cảng Kobe (Nhật Bản)

- Ký Thỏa thuận hợp tác với Cảng Hakata (Nhật Bản)

- Ký thỏa thuận hợp tác với Cảng Sài Gòn, Đà Nẵng (Việt Nam)

Xem thêm