Lai dắt và hỗ trợ tàu biển
Lai dắt và hỗ trợ tàu biển

Lai dắt và hỗ trợ tàu biển

Công ty cổ phần Lai dắt & Vận tải Cảng Hải Phòng là công ty con 100% vốn của Cảng Hải Phòng và là đơn vị nắm vị thế số một trong việc đảm bảo, hỗ trợ cho các tàu biển ra vào khu vực Hải Phòng. Với 11 tàu hỗ trợ công suất từ 510 CV đến 4600 CV luôn hỗ trợ kịp thời, an toàn cho tàu thuyền ra vào Cảng và tuân thủ đúng các quy định của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.