Lai dắt và hỗ trợ tàu biển
Lai dắt và hỗ trợ tàu biển

Lai dắt và hỗ trợ tàu biển

Công ty cổ phần Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng là công ty do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% cổ phần chi phối và là đơn vị nắm vị thế số một trong việc đảm bảo, hỗ trợ cho các tàu biển ra vào khu vực Hải Phòng và các khu vực lân cận, luôn hỗ trợ kịp thời, an toàn cho tàu thuyền ra vào Cảng và tuân thủ đúng các quy định của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng. Hiện tại Công ty đang trực tiếp khai thác 11 tàu lai, tổng công suất gần 17.000CV. Trong đó tàu có công suất lớn nhất đạt 4600CV