Kho bãi
Kho bãi

Hệ thống kho bãi

HỆ THỐNG KHO BÃI
Hệ thống kho bãi Cảng Hải Phòng xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng cao, được chia theo từng khu vực chuyên dùng phù hợp với điều kiện bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển từng loại hàng hoá.

BÃI CONTAINER

Đơn vị

Tên 

Diện tích (m2)

Loại hàng 

  Cảng Chùa Vẽ

Bãi container

202.110

Hàng Container 

  Cảng Tân Vũ

Bãi container

510.000

Hàng Container 

 KHO CFS

Đơn vị

Tên 

Diện tích (m2)

Loại hàng 

  Cảng Chùa Vẽ

Kho CFS

3.300 

Khai thác hàng lẻ Container

  Cảng Tân Vũ
 Kho CFS
 4.200 
 Khai thác hàng lẻ Container

KHO BÃI HÀNG BÁCH HÓA

Đơn vị

Tên 

Diện tích (m2)

Loại hàng 

Công ty TNHH
một thành viên
Cảng Hoàng Diệu

Kho 3

3.304

Các loại hàng hoá

Kho 4

4.545

-

Kho 6

5.070

-

Kho 10

7.560

-

Kho 11

3.780

-

Kho 12

4.760

-

Kho 13

7.560

-

Bãi 1

8.000

-

Bãi 3

9000

-

Bãi 3 (HP)

13.000

-

Bãi 4

7.179

-

Bãi 5

26.000

-

Bãi 5 (HP)

4.500

-

Bãi 6

10.000

-

Bãi 7

8.300

-

Bãi 8

5.500

-

Bãi 9

2.500

-

Bãi 10

2.000

-

Bãi 10 (HP)

2.600

-

Bãi 11

3.600

-


MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHO BÃI