Hoạt động đoàn thể xã hội
Hoạt động đoàn thể xã hội

Công đoàn Cảng Hải Phòng tổ chức chương trình “Trò chuyện Tháng 4” bàn về xây dựng và phát triển Cảng Hải Phòng.

     Quan tâm, sử dụng tốt lao động hiện có, chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại, xây dựng đội ngũ Người lao động đủ năng lực, trình độ, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm, gắn bó với Cảng, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thời kỳ chuyển đổi số 4.0 và khi Dự án đầu tư xây dựng bến container số 3 và số 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện thành phố Hải Phòng đi vào khai thác là nội dung mà các đồng chí Lãnh đạo Công ty - Khách mời của Chương trình sinh hoạt chuyên đề Tháng 4 và Cán bộ công đoàn do Công đoàn Cảng Hải Phòng tổ chức ngày 23/4/2021 vừa qua đã chia sẻ, đặt mục tiêu, nhiệm vụ cho tổ chức Công đoàn Công ty trong thời gian tới, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

     Khách mời buổi trò chuyện, đối thoại có các đồng chí Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; đồng chí Nguyễn Tường Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty; đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và đồng chí Tô Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn công ty. 

     Chương trình “Trò chuyện Tháng 4” diễn ra tại Nhà truyền thống Cảng Hải Phòng - Nơi lưu giữ, trưng bày những hình ảnh, tư liệu lịch sử liên quan đến quá trình hình thành phát triển mà bao thế hệ CBCNLĐ Cảng Hải Phòng đã đổ mồ hôi, công sức và cả xương máu để xây dựng, bảo vệ và gìn giữ. Là nơi lưu giữ các Danh hiệu, Thi đua khen thưởng cao quý của Tập thể Người lao động Cảng Hải Phòng được Đảng, Nhà nước trao tặng.

     Tiếp nối truyền thống Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo, tập thể Lãnh đạo và CBCNLĐ Cảng Hải Phòng, trong đó Công đoàn Cảng tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối giữa chuyên môn và người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp, nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi Dự án đầu tư xây dựng bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, xây dựng phát triển cảng theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảng Hải Phòng lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế của Trung ương và thành phố Hải Phòng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 45 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 Sau đây là một số hình ảnh trong chương trình “Trò chuyện Tháng 4”


Văn phòng Công đoàn Cảng Hải Phòng
Xem thêm
Phiên bản cũ