Đơn vị thành viên
Đơn vị thành viên

Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu


1. Tên giao dịch

 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG HOÀNG DIỆU

Địa chỉ: Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225.3836011 / Fax: 0225.3747095
Tài khoản Việt Nam Đồng: 020.01.01.0468.468 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, CN Hải Phòng
- Tài khoản Đô la Mỹ: 020.01.37.0386.668 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, CN Hải Phòng
2. Vị trí địa lý
3. Sơ đồ tổng thể

   

4. Cơ sở vật chất

 


5. Thông tin Ban lãnh đạo

 

STT Họ Tên/Đơn Vị Điện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1

Trần Lưu Phương

Giám đốc Công ty

Điện thoại / Fax: 0225.3747095

Email: phuongtl@haiphongport.com.vn; phuongtl@hoangdieuport.com.vn

2

Nguyễn Tuấn Vinh

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3552428

Email: vinhnt@haiphongport.com.vn; vinhnt@hoangdieuport.com.vn

3

Ngô Huy Phúc

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3859804

Email: phucnh@haiphongport.com.vn; phucnh@hoangdieuport.com.vn

4

Cao Thị Mai Linh

Phó Giám đốc

Điện thoại / Fax: 0225.3797956

Email: linhctm@haiphongport.com.vn; linhctm@hoangdieuport.com.vn

 

6. Thông tin liên hệ

STT Họ Tên/Đơn Vị Điện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1 Phòng Kinh doanh Tiếp thị

Điện thoại: 0225.3836011/ 0225.3551544

Fax: 0225.3552427

2 Phòng Tài chính Kế toán Điện thoại: 0225.3550186 / 0225.3550464
3 Phòng Điều hành sản xuất

Điện thoại: 0225.3859901

Fax: 0225.3550640

4 Phòng Kỹ thuật Vật tư

Điện thoại: 0225.3797657

Fax: 0225.3797330

5 Phòng Hàng Hóa

Điện thoại: 0225.3797657

Fax: 0225.3797330

6 Phòng Hành chính Y Tế Điện thoại: 0225.3821325
8 Phòng Tổ chức Tiền lương Điện thoại: 0225.3827506


7. Một số hình ảnh của Cảng Hoàng Diệu
Xem thêm