Đơn vị thành viên
Đơn vị thành viên

Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ1. Tên giao dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG – CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ

- Địa chỉ: Số 5 Đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại / Fax: 0225.3765784 / 0225.3262892

2. Vị trí địa lý3. Sơ đồ tổng thể4. Cơ sở vật chất

5. Thông tin Ban lãnh đạo

 

STT Họ Tên/Đơn Vị Điện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1

Nguyễn Bách Khoa

Giám đốc

Điện thoại: 0225.3827102

Email: khoanb@haiphongport.com.vn

2

Hà Văn Quảng

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3765224

Email: quanghv@haiphongport.com.vn

3

Cao Tiến Tùng

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3765117

Email: tungct@haiphongport.com.vn

 

 

STT Họ Tên/Đơn Vị Điện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1 Tổ văn phòng - Ban Kinh doanh tiếp thị

Điện thoại: 0225.3629358

Email: tocuoc.cv@haiphongport.com.vn

2 Tổ thủ tục - tính cước - Ban Kinh doanh tiếp thị

Điện thoại:  0225.3765612

Email: eir.cv@haiphongport.com.vn

3 Đội Giao nhận tổng hợp

Điện thoại: 0225.3827101

Email: cy.cv@haiphongport.com.vn

4 Trung tâm Điều hành sản xuất

Điện thoại / Fax: 0225.3765784 / 0225.3262892

Email: ops.cv@haiphongport.com.vn

 

 

 

Điện thoại: 0225.3765117
Email: cuonglm.cv@haiphongport.com.vn
Xem thêm