Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin

Trung tâm Công nghệ thông tin


1. Đơn vị:
Trung tâm Công nghệ thông tin

TRUNG TÂM CNTT - CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225.3827483/0225.3629172/0225.3262957 - Fax: 0225.3550745

2. Chức năng nhiệm vụ

Điều hành và vận hành hệ thống công nghệ thông tin trong toàn Công ty. Thực hiện quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Công ty bao gồm: Hệ thống hạ tầng mạng, hệ thống phần mềm, hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin. Tham mưu và triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành của Công ty; Hệ thống camera giám sát điều hành, khai thác của Công ty; Quản lý vận hành phát triển hệ thống các phần mềm ứng dụng; Quản lý hệ thống máy chủ, đường truyền và các thiết bị mạng của Công ty, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống mạng; đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống thông tin; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho CBCNV của Công ty.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo quản lý
 • Ông Vũ Ngọc Lâm – Trưởng trung tâm 
  Điện thoại: 0903261399 
  Email: lamvn@haiphongport.com.vn
 • Ông Nguyễn Hữu Đông – Phó trưởng trung tâm phụ trách hạ tầng, thiết bị
  Điện thoại: 0912115352
  Email: dongnh@haiphongport.com.vn
 • Ông Đặng Tùng Lâm - Phó Trưởng trung tâm
  Điện thoại: 0904149648
  Email: lamdt@haiphongport.com.vn
b) Các bộ phận nghiệp vụ
 • Bộ phận quản trị mạng và thiết bị
 • Bộ phận An ninh mạng và máy tính
 • Bộ phận IT Helpdesk


5. Hình ảnh CNTT

 

 


9. Phần mềm ứng dụng
a) Phần mềm đang ứng dụng tại Cảng:
b) Kế hoạch phát triển phần mềm mới trong năm 2021
c) Kế hoạch phát triển phần mềm giai đoạn 2021 – 2023

Phần mềm quản lý khai thác container theo tiêu chuẩn quốc tế tại bến số 3, số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (thuộc khu bến cảng Lạch Huyện) 


10. Mô hình kết nối các hệ thống

 

 

11. Quy mô các ứng dụng

 

12. Quy mô các ứng dụng

a) Mô hình khai thác cảng

 
b) Quy trình khai thác container nhập 

c) Quy trình khai thác container xuất

d) Quy trình giao nhận container tại bãi

e) Theo dõi thông tin khai thác trực tuyến

f) Dịch vụ cảng điện tử (ePort)
 
13. Các dự án đầu tư CNTT nâng cao năng lực giai đoạn 2021- 2023
 • Ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin tổng thể tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ
 • Giải pháp tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng và lắp đặt camera đầu cần phục vụ sản xuất.
 • Đầu tư hệ thống quản lý khai thác container theo tiêu chuẩn quốc tế tại bến số 3, số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (thuộc khu bến cảng Lạch Huyện)
 • Ứng dụng TradeLens sử dụng nền tảng công nghệ blockchain kết nối thông tin trên nền tảng công nghệ mới, và chia sẻ dữ liệu giữa các bên liên quan trong chuỗi cung ứng. Góp phần thúc đẩy các đơn vị cảng khác, các đối tác, khách hàng của cảng và các đơn vị kinh doanh trong chuỗi cung ứng trong nước cùng tham gia, nâng tầm thương mại Việt Nam.