Tin tức
Tin tức

Đảng bộ Cảng Hải Phòng: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện kế hoạch số 161- KH/TU ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy  Hải Phòng, sáng ngày 24/8/2022, tại Trụ sở Công ty (Số 8A Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối 07 điểm cầu tại các chi, đảng bộ trực thuộc.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy Công ty; đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, các đồng chí Ủy viên Uỷ Ban Kiểm tra, Ban tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy các Chi đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, trung tâm, Chi nhánh Cảng và 518 đảng viên là các cán bộ, công nhân lao động Cảng Hải Phòng. Báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết là đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận Chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy

 
Đồng chí Phạm Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


 
Đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận Chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng quán triệt Nghị quyết tại hội nghị

Hội nghị đã quán triệt và tuyên truyền sâu rộng các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy, cán bộ, đảng viên các cấp trong toàn Đảng bộ Cảng Hải Phòng. Trong đó tập trung vào 04 nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các Chi đảng bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân lao động; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.


Một số hình ảnh tại điểm cầu các đơn vị:


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng DiệuCác đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Chi nhánh Cảng Tân VũCác đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu công ty cổ phần HPH Logistics

Cũng tại hội nghị đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty đã triển khai hướng dẫn thực hiện quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Hướng dẫn 01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.


Đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty phát biểu tổng kết, bế mạc hội nghị

Văn phòng Đảng ủy


Xem thêm