Cảng Hải Phòng: Mắt xích quan trọng trong hải trình toàn cầu
Cảng Hải Phòng: Mắt xích quan trọng trong hải trình toàn cầu
Cảng Hải Phòng: Mắt xích quan trọng trong hải trình toàn cầu
Thông báo: Về việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ trên phần mềm PL-TOS để nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin tại Cảng Tân Vũ
Thông báo: Về việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ trên phần mềm PL-TOS để nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin tại Cảng Tân Vũ
Thông báo: Về việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ trên phần mềm PL-TOS để nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin tại Cảng Tân Vũ
Cảng Hải Phòng đưa hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ vào hoạt động thử nghiệm từ ngày 01/01/2020
Cảng Hải Phòng đưa hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ vào hoạt động thử nghiệm từ ngày 01/01/2020
Qua 2 tháng triển khai thực hiện, ngày 01/01/2020 Cảng Hải Phòng đã hoàn thành lắp đặt hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ và đưa vào vận hành thử nghiệm từ ngày 01/01/2020
Cảng Hải Phòng hoàn thành kế hoạch năm 2019 trước 15 ngày
Cảng Hải Phòng hoàn thành kế hoạch năm 2019 trước 15 ngày
Những ngày cuối năm 2019, cán bộ công nhân Cảng Hải Phòng sôi nổi trong không khí thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Cảng Hải Phòng (24/11/1929 - 24/11/2019) và hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảng Hải Phòng lần thứ XXX, Đại hội đại...