THÔNG BÁO: Triển khai hóa đơn điện tử tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng từ 00h00 ngày 10/11/2019

Lượt xem:3666
Ngày đăng:08/11/2019
Cỡ chữ
Bản in


Kính gửi: Quý khách hàng


Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng trong thời gian qua và xin trân trọng thông báo:
Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Kể từ 00h00 ngày 10/11/2019, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chính thức sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hình thức hóa đơn GTGT dạng giấy trước đây trong việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.
Khi Quý khách hàng xác nhận giao dịch và thanh toán, hóa đơn tiền hàng của Quý khách được lưu trữ dưới dạng điện tử và gửi về email của Quý khách (theo email đã đăng ký với Cảng Hải Phòng). Với khách hàng không có email sẽ tra cứu hóa đơn điện tử trên địa chỉ https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon với mã bí mật ở cuối mỗi trang trên bản thể hiện (bản in).
Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về tính hợp pháp của hóa đơn điện tử vì hóa đơn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng có chữ ký điện tử đã được đăng ký hợp pháp với các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời cũng được Cơ quan thuế xác thực trên từng hóa đơn chuyển cho khách hàng.
Quý khách có thể lưu trữ hóa đơn điện tử dưới dạng file điện tử hoặc chuyển đổi in ra hóa đơn giấy theo hướng dẫn kèm theo.
Chúng tôi mong muốn việc cải tiến này thực sự mang lại lợi ích cho Quý Khách hàng.
Nếu cần hỗ trợ về hóa đơn điện tử, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các bộ phận như sau:

TT Đơn vị 
Điện thoại
Email 
 1 Phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng  
0225.3836109
0904093800
hddtchp@haiphongport.com.vn
 2 Bộ phận thủ tục Ban Kinh doanh tiếp thị  - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
 0225.3629358
0916587263
 tocuoc.cv@haiphongport.com.vn
 3
Bộ phận thủ tục Ban Kinh doanh tiếp thị  -
Chi nhánh Cảng Tân Vũ -
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
 0225.3629055
0972033888
0904246981
0776127641
 billing.tv@haiphongport.com.vn
 4 Trung tâm Công nghệ thông tin
0225.3262957
0911946877
0903258350
 ithelpdesk@haiphongport.com.vn
(Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 3241/QĐ-CHP ngày 01/11/2019 ).
Trân trọng thông báo.
TOP
Tin liên quan