Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Lượt xem:3199
Ngày đăng:25/09/2015
Cỡ chữ
Bản in
Sáng ngày 25/9/2015 tại Văn phòng số 8A Trần Phú (Hải Phòng), Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015. Tham dự Hội nghị có 147 đại biểu đại diện cho hơn 3500 cán bộ công nhân lao động của Cảng Hải Phòng.   
Hội nghị đại biểu Người lao động đã bàn bạc và thống nhất các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt được kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2015: Sản lượng thông qua Cảng Hải Phòng đạt trên 23,5 triệu tấn; Doanh thu đạt trên 1.720 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt trên 400 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Hội nghị thông qua đề xuất nguyện vọng của người lao động Công ty được tham gia mua cổ phần Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Mã chứng khoán: PHP) tối thiểu 15% vốn điều lệ Công ty do Tổng Công ty Hàng Việt Nam đang nắm giữ khi thoái vốn nhà nước, để gắn bó vai trò, trách nhiệm của CBCNV với Công ty và truyền thống của đội ngũ Công nhân Cảng trong quá trình xây dựng và phát triển.
Thống nhất kiến nghị với Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam khi thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng cần có lộ trình để CBCNV của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng bố trí nguồn tiền, ổn định tư tưởng, yên tâm sản xuất thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh và phát triển Cảng Hải Phòng. 
Các đại biểu dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị ./. 

Tin: VPCT

TOP
Tin liên quan