Thư mời quan tâm !

Lượt xem:316
Ngày đăng:16/03/2021
Cỡ chữ
Bản in
     Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CHP ngày 03/02/2021 về việc phê duyệt chủ trương bán cổ phần nhà nước; Nghị quyết số 120/NQ-CHP ngày 31/12/2020 về việc xác định mức giá khởi điểm đấu giá bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải (Miteco) do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sở hữu.

     Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng thông báo: (Tài liệu đính kèm)

01. Thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải (Miteco) do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sở hữu. (Chi tiết xem tại đây)

02. Công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải (Miteco). (Chi tiết xem tại đây)

03. Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần. (Chi tiết xem tại đây)
TOP
Tin liên quan