Kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021

Lượt xem:1578
Ngày đăng:29/01/2021
Cỡ chữ
Bản in
     Năm 2020, thị trường hàng hóa thế giới và khu vực có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, tổng sản lượng thông qua cảng khu vực thành phố Hải Phòng bằng tàu biển vẫn đạt khoảng 72,363 triệu tấn, tăng 1,7% so với năm 2019 (71,156 triệu tấn).

 

     Đối với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, với mục tiêu khách hàng là trọng tâm, triển khai hiệu quả các giải pháp đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đổi mới sáng tạo và nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm. Vì vậy trong năm 2020, Cảng Hải Phòng đã ổn định sản xuất, giữ vững khách hàng truyền thống và thu hút thêm các khách hàng mới.
     Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng thực hiện trong năm 2020 đã hoàn thành kế hoạch và cơ bản đều tăng so với thực hiện năm 2019:
     Sản lượng thông qua: 36,204 triệu tấn, đạt 104,9% kế hoạch năm (34,5 triệu tấn), tăng 2,7% so với thực hiện năm 2019 (35,258 triệu tấn), trong đó container 1.856.685 teu, tăng 1,6% so với thực hiện năm 2019 (1.826.700 teu).
Sản lượng thông qua của Cảng Hải Phòng (Công ty Mẹ) bao gồm 02 Chi nhánh: Chùa Vẽ, Tân Vũ và khối Văn phòng công ty là 21,727 triệu tấn, đạt 102,7% kế hoạch năm (21,15 triệu tấn), tăng 3,9% so với thực hiện năm 2019 (20,917 triệu tấn), trong đó container 1.297.920 teu, tăng 2,1% so với thực hiện năm 2019 (1.270.700 teu).
     Năng suất lao động bình quân tăng 7,6% so với năm trước (mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020 là tăng trên 5% so với năm 2019). Thị phần của Cảng Hải Phòng trong khu vực thành phố Hải Phòng tăng trưởng, năm 2020 chiếm 42,6%, tăng 1% so với năm 2019 (chiếm 41,6%).
     Cảng Hải Phòng dự kiến chi trả cổ tức theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua.
     Cảng Hải Phòng đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn Công ty. Làm tốt công tác an sinh xã hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước, việc làm và đời sống của Người lao động tốt hơn năm trước.
     Năm 2020 đã đẩy nhanh công tác ứng dụng Công nghệ thông tin vào sản xuất và quản lý như: Nâng cấp phần mềm kết nối Hải quan tự động; Triển khai cung cấp dịch vụ Cảng điện tử (ePort); Kết nối dữ liệu điện tử với hãng tàu; Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (Cloud Office); Tiếp tục triển khai giải pháp tổng thể nâng cấp hệ thống camera tại Cảng Hải Phòng.

     Bước sang năm 2021, Cảng Hải Phòng đứng trước nhiều thách thức lớn về thị trường, ảnh hưởng kéo dài khó lường của dịch bệnh Covid-19, cạnh tranh khốc liệt về giá cước dịch vụ, thị phần hàng hóa. Tuy nhiên, Cảng Hải Phòng quyết tâm tập trung các giải pháp trong công tác thị trường, tăng cường chỉ đạo đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng, bảo toàn và phát triển vốn để đầu tư mở rộng Cảng tại Lạch Huyện, cụ thể:
Phấn đấu sản lượng hàng hóa thông qua trên 37,5 triệu tấn, trong đó hàng container thực hiện trên 1.925.000 teu.
Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các thủ tục pháp lý để khởi công dự án đầu tư xây dựng bến 3, 4 Lạch Huyện trong thời gian sớm nhất.
     Năm 2021 tiếp tục sẽ là một năm đầy thách thức. Cảng Hải Phòng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đổi mới trong quản lý, sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển để đạt được những bước phát triển mới, khẳng định thương hiệu của Cảng trong hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đời sống và thu nhập của người lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thành phố, đất nước. Với định hướng đó, toàn Cảng sẽ tập trung phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

Phòng Kế hoạch pháp chế
TOP
Tin liên quan