Alternate Text

Thông báo: Giảm 5% cước nâng hạ đối với khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ cảng điện tử (ePort) tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Kính gửi: Quý khách hàng
    Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin gửi tới Quý khách hàng lời chào hợp tác.
    Để khuyến khích khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ cảng điện tử, Cảng Hải Phòng áp dụng chính sách hỗ trợ: "Giảm 5% cước nâng hạ đối với những khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ cảng điện tử (ePort) tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021".
Trân trọng./HỖ TRỢ THANH TOÁN